FAQ - Najczęściej zadawane pytania do notariusza

FAQ to skrót od angielskich słów „Frequently Asked Questions”. Jest to zbiór najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi na nie, który ma na celu udzielenie szybkiej i wyczerpującej informacji o danym temacie. 

spis treści:

 

 1. Kim jest notariusz i jakie ma uprawnienia?
 2. Jakie czynności może wykonać notariusz?
 3. Czy notariusz może udzielać porad prawnych?
 4. Ile kosztuje czynność notarialna?
 5. Czy wszystkie czynności notarialne muszą być dokonywane w kancelarii notarialnej?
 6. Kiedy jest wymagany akt notarialny?
 7. Jak długo trwa sporządzenie aktu notarialnego?
 8. Co zawiera się w akcie notarialnym?
 9. Jakie dokumenty są potrzebne do sporządzenia aktu notarialnego?
 10. Czy notariusz musi mieć wiedzę na temat każdej sprawy, w której wystawia akt?
 11. Co się stanie, jeśli strona nie stawi się na umówione spotkanie u notariusza?
 12. Czy istnieje możliwość umówienia czynności poza wskazanymi godzinami lub w sobotę?
 13. Czy można dokonać czynności notarialnej poza siedzibą kancelarii?
 14. Jak długo przechowywane są oryginały aktów notarialnych?
 15. Czy oryginały aktów notarialnych mogą być wydawane poza miejsce ich przechowywania?
 16. Czy strony objęte aktami notarialnymi otrzymują Wypisy z aktów?
 17. Czy kancelaria udziela informacji w języku angielskim?
 18. Czy kancelaria posiada bezpłatny parking dla klientów?
 19. Czy można zarezerwować termin u notariusza przez internet?
 20. Jakie są godziny pracy kancelarii notarialnej?
 21. Dlaczego deweloperzy z powinni korzystać z usług naszej kancelarii? 
 22. Kim jest fliper nieruchomości i dlaczego potrzebuje doświadczonego w tym temacie notariusza?

1. Kim jest notariusz i jakie ma uprawnienia?

Notariusz jest publicznym funkcjonariuszem powoływanym przez Ministra Sprawiedliwości do wykonywania zawodu notarialnego. Notariusz jest odpowiedzialny za prowadzenie kancelarii notarialnej, w której dokonuje czynności notarialnych. Uprawnienia notariusza obejmują m.in. sporządzanie aktów notarialnych, dokonywanie czynności poświadczenia, potwierdzania danych, przechowywanie dokumentów, a także pełnienie funkcji świadka w czynnościach prawnych. Notariusz działa z zachowaniem niezależności i bezstronności, z zachowaniem tajemnicy służbowej i z zachowaniem ustawowych procedur bezpieczeństwa. 

2. Jakie czynności może wykonać notariusz?

Oto kilka dodatkowych przykładów czynności, które może wykonać notariusz:

Sporządzanie aktów stwierdzających prawa własności i innych dokumentów dotyczących nieruchomości.
Sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia.
Sporządzanie aktów darowizny.
Sporządzanie aktów zapisu testamentowego.
Sporządzanie aktów ustanowienia odrębnej własności lokalu.
Sporządzanie umów sprzedaży i kupna nieruchomości.
Sporządzanie umów dzierżawy nieruchomości.
Sporządzanie umów najmu nieruchomości.
Sporządzanie umów leasingu nieruchomości.
Sporządzanie umów zamiany nieruchomości.
Sporządzanie umów spółki.
Przeprowadzanie aukcji i przetargów.

 • Powyższe to tylko kilka przykładów, ale notariusz może wykonywać wiele innych czynności związanych z prawem i dokumentacją prawną.

3. Czy notariusz może udzielać porad prawnych?

Notariusze w Polsce nie są uprawnieni do udzielania porad prawnych. Ich rolą jest wyłącznie dokonywanie czynności notarialnych, takich jak sporządzanie aktów notarialnych, weryfikacja tożsamości stron, przechowywanie dokumentów prawnych i ustanawianie hipotek. W przypadku potrzeby uzyskania porady prawnej należy skontaktować się z prawnikiem.