cennik opłat notarialnych

Opłaty Notarialne

Informacje o opłatach notarialnych – opłaty pobierane przez notariusza są regulowane stosownymi przepisami. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji prosimy o skontaktowanie się z nami.

Wysokość Opłaty Notarialnej

Maksymalne wynagrodzenie notariusza jest uregulowane przez rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości dotyczące maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28 czerwca 2004 roku (Dz. U. z dnia 29 czerwca 2004 r.). Jednocześnie, koszt usług notarialnych zależy od kilku czynników, takich jak taksa notarialna, podatki (VAT, podatki od spadków i darowizn, podatki od czynności cywilnoprawnych) oraz obowiązkowe opłaty sądowe. Aby uzyskać dokładną wycenę usługi, należy skontaktować się bezpośrednio z notariuszem.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Za dokonanie czynności cywilnoprawnych w formie aktu notarialnego, w tym m.in. sprzedaży, zamiany, pożyczki, ustanowienia hipoteki, ustanowienia użytkowania, notariusz pobiera odpowiedni podatek od czynności cywilnoprawnych i przekazuje go do właściwego urzędu skarbowego. Wysokość podatku i zwolnienia z niego są regulowane ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Jeżeli akt notarialny obejmuje wniosek o wpis do księgi wieczystej, notariusz pobiera należną opłatę sądową od wnioskodawców i przekazuje ją do właściwego sądu rejonowego. Wysokość opłaty sądowej i zwolnienia z niej regulowane są ustawą o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Przykład: Opłaty Notarialne oraz podatek za Umowę Darowizny

W celu zawarcia umowy darowizny, umowy o zniesienie współwłasności lub ugody w formie aktu notarialnego, notariusz pobiera podatek od spadków i darowizn. Wysokość tego podatku oraz zwolnienia z niego reguluje ustawa o podatku od spadków i darowizn z dnia 28 lipca 1983 roku (Dz. U. z 2004 roku nr 142 poz. 1514 z późn. zm.). Po sporządzeniu aktu notarialnego, notariusz wpłaca podatek na rachunek właściwego urzędu skarbowego.

Poniżej znajduje się przykładowy cennik usług notarialnych: 

  • Akt notarialny sprzedaży nieruchomości – od 500 zł do 2000 zł w zależności od wartości nieruchomości i skomplikowania sprawy
  • Protokół dziedziczenia – od 300 zł do 800 zł w zależności od liczby spadkobierców i ilości aktów notarialnych
  • Umowa darowizny – od 300 zł do 1000 zł w zależności od wartości przedmiotu darowizny
  • Poświadczenie dziedziczenia – od 200 zł do 500 zł w zależności od liczby spadkobierców i ilości aktów notarialnych
  • Pełnomocnictwo notarialne – od 200 zł do 600 zł w zależności od zakresu pełnomocnictwa i liczby osób upoważnionych
  • Akt notarialny założenia spółki – od 800 zł do 1500 zł w zależności od formy prawnej spółki i liczby wspólników
  • Akt notarialny ustanowienia hipoteki – od 400 zł do 1000 zł w zależności od wartości nieruchomości i celu ustanowienia hipoteki
  • Akt notarialny ustanowienia odrębnej własności lokalu – od 300 zł do 800 zł w zależności od liczby lokali i skomplikowania sprawy
  • Akt notarialny ustanowienia użytkowania wieczystego – od 500 zł do 1500 zł w zależności od wartości nieruchomości i okresu użytkowania.

Należy pamiętać, że te kwoty są wyłącznie orientacyjne i rzeczywiste koszty usług notarialnych mogą się różnić w zależności od indywidualnej sytuacji